TOLEDO

• Krótkie źdźbło
• Wysoko plonuje w technologii intensywnej i średnio intensywnej.
• Wytwarza długie i grube kłosy
• Posiada grube ziarno o wysokiej zawartości białka.
• Dobrze się krzewi.

CAPRICCIA

• bardzo plenna i stabilna
• odporna na wyleganie
• ponadprzeciętna zdrowotność i zimotrwałość

• Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
• Najbardziej odporna na choroby grzybowe odmiana w Polsce!

• Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
• Bardzo dobra mrozoodporność (5,5).
• Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

• Nr 1 plonowania (115% wzorca)
• Zimotrwałość 5,5.
• B. wysoka tolerancja na niskie pH
• Ciężkie ziarno
• Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.