• doskonałe plonowanie
• bardzo dobra zimotrwałość
• stabilne parametry jakościowe - klasa A/E
• tolerancyjna na przedżniwny porost ziarna

• Odmiana oścista.
• Bardzo wysoki potencjał plonowania.
• Rewelacyjna zimotrwałość.
• Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).

SY Landrich

• doskonałe parametry jakościowe ziarna
• silny wigor początkowy i ponadprzeciętna krzewistość
• bardzo wysoka zimotrwałość

DELAWAR

• plonowanie na poziomie odmian z klasy B
• doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
• rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie

• wysokoplenna
• zimotrwała
• krótka i stabilna
• zrównoważony profil odporności na choroby
• wysoka wydajność mąki i objętość chleba

FINDUS

• Wysoka jakość odmiany
• Wysoka mrozoodporność
• Niska podatność na rdzę żółtą