OCTAVIO
- Imperium plonów

Najważniejsze cechy

  • Nr 1 plonowania (115% wzorca)
    w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 roku!
  • Zimotrwałość 5,5.
  • Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby.
  • Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna
    w kłosie.
  • Ciężkie ziarno (wysoka waga hektolitra).

Dodatkowe informacje