MELOMAN
- Plon, jak z nut

Najważniejsze cechy

  • Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
  • Wysoka zimotrwałość (5,5).
  • Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.
  • Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

Dodatkowe informacje