GALERIST
- Jakość
- Wczesność
- Zimotrwałość

GALERIST (E) jest jedną z najplenniejszych odmian spośród pszenic jakościowych.

Pewna, o doskonałej jakości wypiekowej w połączeniu z wysoką wydajnością mąki.

Jest odmianą niską, o dobrej odporności na wyleganie i zimotrwałości przy zrównoważonej odporności na choroby.

Najważniejsze cechy

 • nadaje się na wszystkie typy stanowisk
 • wysokoplenna
 • zimotrwała
 • krótka i stabilna
 • zrównoważony profil odporności na choroby
 • wysoka wydajność mąki i objętość chleba

Dodatkowe informacje

Profil odmiany
Plonowanie w różnych rejonach Polski
STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

Rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach.

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy.

 • wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2
NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha