DELAWAR
- Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

DELAWAR – jakościowa odmiana pszenicy ozimej (grupa A) zarejestrowana w Polsce w 2015 r. Odmiana o dużym potencjale plonowania, wykazuje wyjątkową odporność na wszystkie choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie.

Najważniejsze cechy

  • pszenica ozima – Delawar – odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
  • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
  • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
  • lepiej niz inne odmiany toleruje opóznione terminy siewów

Dodatkowe informacje

Profil odmiany
Plonowanie w różnych rej
onach Polski
Odporność na choroby

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

Rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

  • wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m2
  • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
  • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU od kilku lat prowadzi serię doświadczeń specjalnych z opóźnionym terminem siewu odmian pszenicy ozimej.
Na podstawie wyników tych doświadczeń można stwierdzić duże różnice odmianowe, a także zróżnicowanie wyników w poszczególnych sezonach wegetacyjnych. Siew poza optymalnym terminem jest obarczony pewnym ryzykiem, dotyczącym głównie przezimowania. Ryzyko to można znacznie ograniczyć wybierając odpowiednią odmianę.

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

  • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
  • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
  • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha

 

We wspomnianych doświadczeniach relatywnie lepszymi plonami na tle innych odmian w ostatnim trzyleciu wyróżniła się odmiana DELAWAR, co oznacza dobrą przydatność tej odmiany do uprawy również w warunkach opóźnionych siewów po zbiorze buraków cukrowych czy kukurydzy.
W przypadku tej ostatniej uprawy warto podkreślić dużą odporność odmiany DELAWAR na fuzariozę kłosów, stanowiącą potencjalnie większe zagrożenie dla pszenicy ozimej uprawianej po kukurydzy.