Pszenica zwyczajna ozima

• doskonałe plonowanie
• bardzo dobra zimotrwałość
• stabilne parametry jakościowe - klasa A/E
• tolerancyjna na przedżniwny porost ziarna

• Odmiana oścista.
• Bardzo wysoki potencjał plonowania.
• Rewelacyjna zimotrwałość.
• Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).

SY Landrich

• doskonałe parametry jakościowe ziarna
• silny wigor początkowy i ponadprzeciętna krzewistość
• bardzo wysoka zimotrwałość

DELAWAR

• plonowanie na poziomie odmian z klasy B
• doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
• rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie

• wysokoplenna
• zimotrwała
• krótka i stabilna
• zrównoważony profil odporności na choroby
• wysoka wydajność mąki i objętość chleba

FINDUS

• Wysoka jakość odmiany
• Wysoka mrozoodporność
• Niska podatność na rdzę żółtą
Pszenżyto ozime

CAPRICCIA

• bardzo plenna i stabilna
• odporna na wyleganie
• ponadprzeciętna zdrowotność i zimotrwałość

• Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
• Najbardziej odporna na choroby grzybowe odmiana w Polsce!

• Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
• Bardzo dobra mrozoodporność (5,5).
• Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

• Nr 1 plonowania (115% wzorca)
• Zimotrwałość 5,5.
• B. wysoka tolerancja na niskie pH
• Ciężkie ziarno
• Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Bardzo dobra odporność na fuzariozę kłosów
• Wysoka zawartość białka w ziarnie.
• Niskie wymagania glebowe.