O FIRMIE ZIEMAR

- MATERIAŁ SIEWNY
- CHÓW
- USŁUGI

image

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż. Uprawia się głownie pszenicę ozimą i jarą, pszenżyto ozime, owies, kukurydzę na ziarno.
Pozostałymi kulturami są: rzepak ozimy i buraki cukrowe.
Wcześniej uprawiano w przedsiębiorstwie ziemniaki , łubin, bobik , zboża ozime i jare oraz lucernę i trawy . Większość płodów rolnych była przeznaczona na cele paszowe i sprzedaż.

W latach następnych latach podjęto decyzję o uproszczeniu produkcji roślinnej. Zaczęto uprawiać zboża z przeznaczenie na materiał siewny. Wraz ze zmianą profilu przedsiębiorstwo zaczęło zmieniać sprzęt do upraw nasiennych. Przygotowano nową bazę magazynową wraz z kompleksem czyszczalni i punktem zaprawiania materiału siewnego, przystosowując się do wymagań i standardów obowiązujących w produkcji nasiennej. Wprowadzono automatyzację w celu polepszenia jakości i wydajności przy przygotowaniu materiału siewnego nasion roślin rolniczych.

W produkcji zwierzęcej obecnie produkujemy kurczęta brojlery i gęsi. Obecnie chów drobiu prowadzi się w obiektach wyposażonych w najnowocześniejsze technologie. Wszystkie zainstalowane systemy wyposażenia obiektów sterowane są komputerowo.

FILM O FIRMIE ZIEMAR

ZOBACZ JAK WYGLĄDA NASZA FIRMA

image
image
image
image
image
image
image
image

SPRAWDŹ NASZ MATERIAŁ SIEWNY